fbpx
Skip to main content

Algemene Voorwaarden Xyleia BV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Xyleia BV.

Offertes

Offertes zijn één maand geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Prijzen genoemd in offertes zijn exclusief BTW en exclusief transport vanaf Twello, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Bestellingen kunnen uitsluitend schriftelijk (b.v. per E-mail) bij Xyleia BV gedaan worden.

De klant geeft door een bestelling te plaatsen aan deze bij de offerte meegeleverde voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

Xyleia BV is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van producten verkeerd is weergegeven op offertes. Xyleia BV is niet gebonden een product te leveren tegen een foutief vermelde prijs of voorwaarden.

Natuurproduct

Xyleia BV verleent geen garanties met betrekking tot het behoud van de geleverde producten, gemaakt van natuurlijke materialen.

Zowel bij hout als versteend hout kan na verloop van tijd kleurverschil optreden.
Bij strenge vorst is het mogelijk dat er van versteend hout kleine stukjes afbreken wanneer het object buiten geplaatst wordt.

Hout “werkt” en er kunnen barsten ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van te droge lucht in de ruimte waar het object wordt geplaatst. Voor onze houten producten wordt een luchtvochtigheid van boven de 50% aangeraden. Het is belangrijk hierop toe te zien, met name in perioden van (extreme) vorst.

Mochten er barsten of andere problemen ontstaan, die professioneel behandeld moeten worden, dan biedt Xyleia BV de mogelijkheid dat werk uit te voeren in de werkplaats in Heeten. Transportkosten zijn voor rekening van de klant.

Aansprakelijkheid

Onze producten zijn meestal zwaar en kunnen omvallen. De klant is verantwoordelijk voor het op een veilige manier plaatsen van de stukken.
Xyleia BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, bij de klant of bij derden, die veroorzaakt wordt door een bij Xyleia BV aangeschaft product, ongeacht de oorzaak.

Betalen

Facturen dienen uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Xyleia BV blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Bij te late betaling wordt 1 procent rente over het uitstaande bedrag (inclusief de eventueel verschuldigde rente) per maand of, indien van toepassing, een deel van de maand in rekening gebracht zonder dat daartoe een aanmaning door Xyleia BV is vereist. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de klant zijn de vorderingen van Xyleia BV en de verplichtingen van de klant jegens Xyleia BV onmiddellijk opeisbaar.

Op elke overeenkomst tussen klant en Xyleia BV is het Nederlands recht van toepassing.

Xyleia Showroom

Breede Goorstraat 4
7391 ZX Twello

Openingstijden

Zondag en maandag: gesloten
Dinsdag t/m zaterdag: 9:00 - 17:00

Contact

0570 220 378
info@xyleia.eu

Beoordelingen

Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 4,9 van 5 sterren. Bekijk de reviews.